Klikk for å se messeplakat

Klikk her for å se messeplakat

 

Inngangspriser:

 

Barn kr. 50

Voksne kr. 100

Familie kr. 200

BT Fordel kr. 150

Klikk på bilde for å se standplassering

Klikk her for å se standplassering

Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Bergen © 2016