Digitalisering av BRAWA Robel Klv53 0500 DCC

Digitalisering av denne modellen er litt omfattende men ikke avskrekkende. Grunnen til at den er litt omfattende er at man sannsynligvis må frese ut litt ekstra plass for å få plass til dekoder.

Ta av styrehuset ved å skru av skruen inne i tyfonen

 

Ta ut seter/interiør og lag plass slik at dekoder kan ligge f.eks på golvet

Løsne skruene under som holder sokkelen til styrehuset

 

Fres evt større åpning for å kunne føre dekoder igjennom sokkelen

 

Fjern deksel som holder fremre aksling på plass samt skruene som holder drevet på plass foran.

Deksel er bare presset inn

 

Fjern skruene helt bak og løft ut hele drevet i et stykke. Er det tørt her, er det en ide å smøre litt nå.

 

Merk hvordan strømopptaket ligger.

Løsne skruene. Merk at disse skruene er kortere enn de øvrige skruene

 

Fjern evt alle komponenter og lodde rød ledning fra dekoder på strømopptakets høyre side (sett i kjøreretning) og sort ledning fra dekoder til venstre strømopptak

Før du lodder ledninger på må du ha tilpasset lengden på ledningene..

Monter understell etc

Lodd oransje ledning fra dekoder på motor der hvor rød ledning opprinnelig var. Vanligvis motorens høyre pol (orange = «lys» rød)

Grå ledning fra dekoder loddes på motor der hvor svart ledning opprinnelig var. Vanligvis motorens venstre pol (grå = «lys» svart)

 

Tre dekoder gjennom hullet i styrehusets sokkel

 

Legg på deksel på lasteplanet, fest dekoder med dobbeltsidig tape.