Digitalisering av Liliput Skinnepakkemaskin L136110 DCC

Digitalisering av denne modellen er faktisk ganske enkel.

 

Motoren ligger i kassen foran det minste styrhuset, dvs bak.

Legg merke til hvordan strømopptaket er montert på fremste boogie

 

Vipp ut motor etter å ha bendt ut sidene.

Trekk ut mot høyre i dette tilfellet slik at strømopptakerne fra fremste boogie ikke skades.

 

Ved digitalisering er det viktig at alle elektronikk-komponenter fjernes eller ekskluderes.

Rød ledning fra dekoder loddes direkte på rød ledning fra boogie (høyre side sett i kjøreretning)

Svart ledning fra dekoder loddes direkte på svart ledning fra boogie(venstre side sett i kjøreretning)

 

Deretter loddes grå ledning fra dekoder til motoren der hvor svart ledning stod (grå = «lys» svart)

Dekoderens orange lednidning loddes til motor der hvor rød ledning opprinnelig var (orange = «lys» orange)

Legg dekoder på høykant langs motor. Ikke ideelt med tanke på evt motorvarme men det fungerer greit.

Det hele monteres selvfølgelig i motsatt rekkefølge. Husk strømopptaket til fremste boogie.