Nedenfor finner du artikkler om DCC som ble publisert i MJ-Blader for noen år tilbake.


Artiklene er skrevet av Jarle H Hansen, NJK Bergen


Innledning til digital modelljernbane - Artikkel 1 i MJ Bladet

Programmering av dekodere -  Artikkel 2 i MJ Bladet

Stasjonære dekodere - Artikkel 3 i MJ Bladet

Bruk av pc - Artikkel 4 i MJ Bladet

Her finner du digitaliseringsprosjekter


Digitalisering av Liliputs skinnepakkemaskin

Digitalisering av BRAWA Robel DCC

LED lys i vogner


Noen tips om overvåking og styring av 3D printer skrevet av Bjørn Totland, NJK Bergen


OctoPi og OctoPrint installasjon

Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Bergen © 2019