På denne siden finner du artikkler om DCC som ble publisert i MJ-Blader for noen år tilbake.

 

Artiklene er skrevet av Jarle H Hansen, NJK Bergen

 

Innledning til digital modelljernbane - Artikkel 1 i MJ Bladet

Programmering av dekodere -  Artikkel 2 i MJ Bladet

Stasjonære dekodere - Artikkel 3 i MJ Bladet

Bruk av pc - Artikkel 4 i MJ Bladet

 

 

Her finner du digitaliseringsprosjekter

 

Digitalisering av Liliputs skinnepakkemaskin

Digitalisering av BRAWA Robel DCC

LED lys i vogner

Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Bergen © 2013

www.njk.no/bergen